PROJELER

Küre Dağları Milli Parkı biyolojik çeşitlilik değer yüksek ve aynı zamanda hızla habitat kaybına uğrayan alanlardan biri olduğundan dolayı Avrupa’da belirlenmiş olan 100 orman sıcak noktasından biridir. Küre Dağları Milli Parkı’nın biyolojik çeşitliliğinin ve aynı zamanda kültürel çeşitliliğinin korunması için Milli Park içerisinde ve tampon zonunda çeşitli fon kaynaklarının destekleri ile farklı sivil toplum kuruluşları ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından birçok proje geliştirilmiş, uygulanmış ve halen uygulanmakta olan projeler bulunmaktadır.
 
Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks Alan Rehberi Oluşturulması Projesi
T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje ile bölgenin çevre ve turizm standartlarının geliştirilerek turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi; sürdürülebilir turizm faaliyetleri ile sürdürülebilir ekonomik ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkı amaçlanmıştır. Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinde yürütülen ve GEF (Küresel Çevre Fonu) tarafından desteklenen “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi”nin en önemli getirilerinden; Küre Dağları Milli Parkı doğal kaynaklarının daha iyi korunması, alan ziyaretçileri için gerekli altyapı ve organizasyonların daha iyi işletilebilmesi için PAN Parks sertifikasının alınması yolunda yürütülen çalışmalarda son aşamaya ulaşılmıştır.
•PAN Parks üyelik süreci için Küre Dağları Milli Parkı’nda saha analiz çalışması yapılarak sektörlerin (ulaşım, konaklama, yeme/içme sunum alanları, alan rehberliği, yöresel tasarımlar, yöresel tasarım eğitim modülü) kriterleri oluşturuldu.
•www.kurepanparks.com adlı bir site kuruldu. Basılan broşürler ve bilgilendirme toplantılarıyla Küre Dağları Milli Parkı’nın bölgede tanınırlığı arttı.
•PAN Parks kriterlerine göre yerel işletmeler için sertifikasyon standartları oluşturuldu.

Küre Dağları’nın Şapkalı Gizemi: Mantarlar
WWF Türkiye’nin “Türkiye’nin Canı” programı kapsamında desteklenen proje, Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi tarafından yürütülmektedir. Proje, odun dışı orman ürünlerinden makromantar türlerinin araştırılmasıyla Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinin mantar zenginliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Örnek Uygulamalar Programı
Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında uygulanan ve Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinde başarılı örnekler oluşturmayı amaçlayan “Örnek Uygulamalar Programı” kapsamında Bartın ve Kastamonu’da 5 örnek uygulama desteklenmiştir.Bartın ve Kastamonu illerinde yürütülen örnek uygulamalar ve bu uygulamaları yürüten dernekler şunlardır:
- Tarımsal Ürün Pazarlamanın İyileştirilmesi Örnek Uygulaması / Ulus İlçesi Aşağıçerçi Köyü Kalkındırma-Güzelleştirme Ortak Mallarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği (AÇDER)
- Eko Turizm Tabanlı Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi Örnek Uygulaması / DrahnaDer
- Keten İşlemeciliğinin Desteklenmesi Örnek Uygulaması / Bartın ve Çevresinde Yaşayan Uluslular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
- Elektrikli Çit ile Tarımsal Üretim Alanlarının Korunması Örnek Uygulaması / Bartın ve Çevresinde Yaşayan Uluslular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
- Geleneksel Kültürün Korunması ve Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi Örnek Uygulaması / Küre Dağları Ekoturizm Derneği
 
Tarımsal Ürün Pazarlamanın İyileştirilmesi
Aşağıçerçi Derneği (AÇDER) tarafından yürütülen proje; köylerdeki bahçelerde ürettikleri ürünleri Bartın’a bağlı Ulus ve Abdipaşa ilçelerinde satışa sunan yöre kadınlarının daha iyi şartlar altında satış yapabilmeleri için satış stantlarının yapılmasını hedefledi. Örnek uygulama kapsamında yapılan 20 stant, pazar yerlerinde kullanılıyor.
 
Ekoturizm Tabanlı Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi
DrahnaDer tarafından gerçekleştirilmiş olan “Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi” örnek uygulaması Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde yer alan Bartın köylerinde ekoturizm faaliyetlerinin ve ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi için ev pansiyonculuğu alt yapısının oluşturulmasını hedefledi. Örnek uygulama için ilk olarak pansiyonculuğun gerçekleştirilmesine uygun, önceden düzenlenen eğitimden belge sahibi ve ev pansiyonculuğunun uygulanmasına istekli olan 15 hane belirlendi. Belirlenen hane sahipleri ile örnek ev pansiyonculuğu uygulamaları Zonguldak Devrek’te ve Balıkesir Kazdağları Milli Parkı çevresinde yerinde ziyaret edildi. Örnek uygulama kapsamında temin edilen malzemeler ile 15 hanede “Küre Dağları Milli Parkı Konuk Odası” oluşturuldu. Örnek uygulama ve Küre Dağları Milli Parkı etrafındaki ev pansiyonculuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtıldı.
 
Keten İşlemeciliğinin Desteklenmesi
Bartın ve Çevresinde Yaşayan Uluslular Derneği tarafından gerçekleştirilmiş olan “Keten İşlemeciliğinin Desteklenmesi” örnek uygulaması kapsamında keten işleme ünitesi kuruldu. Bartın için geleneksel bir ürün olan ketenin hem tohumundan, hem de saplarından faydalanılıyor. Örnek uygulama ile eski dönemlerde elle yapılmakta olan, keten sapından lif üretme işlemi için bir makine yapıldı ve tüm köylülerin imece usulü ile kullanabilecekleri bir keten işleme ünitesi kuruldu. Keten hasadının tamamlanmasından sonra, Eylül – Ekim ayı içinde keten işleme ünitesi aktif olarak köylüler tarafından kullanılmaya başlanacak.
 
Elektrikli Çit ile Tarımsal Üretim Alanlarının Korunması
Bartın ve Çevresinde Yaşayan Uluslular Derneği tarafından gerçekleştirilmiş olan “Elektrikli Çit ile Tarımsal Üretim Alanlarının Korunması” örnek uygulaması ile belirlenen tarlalarda yetiştirilen ürünlerin yaban hayvanlarının zararlarından korunması hedeflendi. Örnek olması hedeflenen uygulama ile belirlenen 6 tarlada elektroşoklu çit sistemi ile başta ayı zararlarından olmak üzere yaban domuzu ve diğer yaban hayvanlarının tarımsal üretim alanlarına zararlarının önlenmesi hedeflendi.
 
Geleneksel Kültürün Korunması ve Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi
Küre Dağları Ekoturizm Derneği tarafından Kastamonu’nun Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde uygulanan “Geleneksel Kültürün Korunması ve Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi” örnek uygulaması ile yöre kadınlarının günlük hayatlarında halen kullandıkları geleneksel kıyafetlerinin, geleneksel bir değer olarak korunmasını ve kadın emeğinin değerlendirilerek, kadınlar için alternatif bir gelir kaynağı oluşturulması hedeflendi. Örnek uygulama kapsamında Pınarbaşı ve Azdavay ilçeleri kaymakamlıkları, belediyeleri ve halk eğitim müdürlükleri ile ortaklaşa düzenlenen eğitimlere 35 kadın katıldı ve belgelerini aldı. Eğitimler sonucunda Küre Dağları Milli Parkı Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezlerinde ve Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde bulunan konaklama tesislerinde tanıtılmak ve pazarlanmak üzere 40 farklı hediyelik eşya üretildi.
Örnek Uygulamalar Programı Fotoğrafları İçin Tıklayınız.

Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi
Proje; Kastamonu – Bartın Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde doğa koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin güçlendirilmesini; katılımcılık esasına dayalı, etkin, bütüncül bir yönetim modeli oluşturulmasını hedefliyor. Proje sayesinde, orman koruma alanlarının ulusal korunan alanlar sistemindeki yeri ve yönetsel etkinliği geliştirilecek ve bu deneyim, Türkiye’de ki diğer sekiz orman sıcak noktasında aynı hedeflerin yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracak. Yanı sıra proje, Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinde yönetim etkinliğini artırarak, sürdürülebilirliği sağlayacak. En iyi yönetim usullerinin tekrarlanması ve üst ölçeğe taşınması, küresel öneme sahip orman ekosistemlerini kapsayan diğer sekiz orman sıcak noktasını (yaklaşık 1.400.000 ha) etkileyecek ve küresel çevre faydaları elde edilmesine katkıda bulunacaktır. Projenin uygulama alanı, çevresindeki 172.119 hektarlık tampon bölge ile birlikte, 37.753 hektarlık Kastamonu – Bartın Küre Dağları Milli Parkı toplamını kapsayan 134.366 hektardır.
 
Projenin Ana Hedefleri Şunlardır:
•Küre Dağları Milli Parkı’nda korunan orman alanları için maliyet-etkin koruma yönetimi yaklaşımlarının uygulanması.
•Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin uygulanması.
•Küre Dağları Milli Parkı’ndaki uygulamada kazanılan deneyimin Türkiye’deki diğer orman sıcak noktalarına yaygınlaştırılmasıyla ulusal koruma sisteminin olgunlaşmasına katkı sağlanması.
Mayıs 2008 tarihinde başlayan ve 3 yıl sürecek olan Orman Koruma Alanlarının Yönetimi, orta ölçekli bir GEF (Küresel Çevre Fonu) projesidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisi ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ortaklığıyla yürütülmektedir.
 
Orman Sıcak Noktaları
WWF, 1999 yılında Avrupa’da koruma alanı sistemi kapsamında olmayan ancak ekolojik bakımdan temsil edilebilir nitelikteki orman alanlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma yaptı. Çalışma sonucunda korunması gereken 100 Orman Sıcak Noktası tespit edildi. Türkiye’de ise ormanların korunmasıyla ilgili dokuz önemli alan belirlendi. Çevre ve Orman Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları, 1999’da WWF-Türkiye’nin katkılarıyla ülkemizin dünyaya armağanı olarak küresel çapta tanıtılan bu dokuz orman sıcak noktasında korunan alanlar oluşturmak ya da halihâzırda korunan alanları genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

PAN Parks
WWF ve ortağı Molecaten tarafından kurulan bağımsız sivil toplum kuruluşu PAN Parks (Protected Area Network-Korunan Alanlar Ağı) korunan alan yönetimi konusuda hem yerel hem de Avrupa ölçeğinde, yerli ve uluslararası iş dünyası ile işbirliği halindedir. Gerek doğal kaynakları gerekse ekoturizm potansiyeli nedeniyle Küre Dağları Milli Parkı, PAN Parks’a Türkiye’den aday ilk korunan alandır. Doğal kaynakların daha iyi korunması, alan ziyaretçileri için gerekli altyapı ve organizasyonların daha iyi işletilebilmesi ve PAN Parks üyelik şartlarının yerine getirilmesi için “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
 
Projenin Özellikleri Şunlardır:
•Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanmıştır ve ortaklarından biri de yine bir sivil toplum kuruluşu olan WWF Türkiye’dir.•Türkiye’de bir korunan alan, ilk kez çevresiyle (tampon bölge) birlikte tüm paydaşların katılımıyla planlanmaktadır. Bir yandan yöre halkına alternatif gelir kaynakları oluşturmak için adımlar atılırken diğer taraftan da diğer alanlar için örnek teşkil etmektedir. 
•Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” nin Korunan Alanlar İş Programı’nın uygulanması kapsamında önemli bir adım atılmıştır.