TUR GÜZERGAHLARI

TUR GÜZERGAHLARI
Milli Park alanının daha iyi algılanması, kaynak değerlerinin korunarak tanıtılması ve motorlu ve motorsuz gezi parkurlarının geliştirilmesi için  tur güzergahları belirlenmiş OLUP Milli Park da 14 adet T G Bulunmaktadır. 21 adet de YY belirlenmiştir.Ayrıca 26 MSN, 3 adet de YHGK öngürülmüştür.
 
 
TG-1  KARADERE VADİSİ TUR GÜZERGAHI
Tampon bölgede yer alan Çöpbey’de başlayan Milli Park sınırları içinde Karadere Vadisi boyunca devam edip Bacakkoptu mevkiine TG-2 ile birleşen, daha sonra Karapınar Çayırında son bulan tur güzergahıdır. Bu güzergah, dere vejetasyonunun gözlemlenebildiği, yaban hayatı özelliğine sahip, ibreli ve yapraklı ağaç ve çalı gruplarının oluşturduğu kompozisyonlarla görsel peyzaj değerleri bakımından da zengin bir parkurdur. Karadere Vadisi Tur Güzergahı yaklaşık 11,2 km uzunluğundadır.
 
TG-2  BAŞKÖY-KARAPINAR ÇAYIRI TUR GÜZERGAHI
Tampon bölgede yer alan Başköy’den başlayıp, Bacakkoptu Mevkiinden devam ederek Karapınar Çayırında sona eren tur güzergahıdır. Bu güzergah Bacakkoptu Mevkiinde TG-1 ile birleşerek aynı noktadan devam etmektedir. Zoni ve Karabatan Subatanı, Bacaksızın Mağarası gibi jeomorfolojik oluşumların görülebileceği, mutlak koruma alanının algılanabileceği, ziyaretçilerin yabanıl deneyimi yaşayabileceği bu güzergah yaklaşık 9,7 km uzunluğundadır.
 
TG-3  TURANLAR KÖYÜ - ZONİ YAYLASI - KARAPINAR ÇAYIRI  –  SÖĞÜTLÜ KÖYÜ TUR GÜZERGAHI
Tampon bölgedeki Turanlar Köyü’nden başlayıp, Zoni Yaylası ve Karapınar Çayırını takip ederek yine tampon bölgedeki Söğütlü Köyü’nde son bulan tur güzergahıdır.  Karapınar Çayırı kesişim noktası olup ziyaretçiler bu noktadan 1 ve 2 no’lu tur güzergahlarına da devam edebilirler.

Güzergahın başlangıç ve bitiş noktaları olan Turanlar ve Söğütlü Köyleri yakın çevreleri ile çok güzel bir peyzaj bütünlüğü sergilemektedir. Bununla birlikte mutlak koruma alanının algılanmasına, ziyaretçilerin yabanıl deneyim yaşamasına olanak sağlamaktadır.
Tur güzergahının başlangıç noktası olan Turanlar Köyü’nden Karapınar Çayırına kadar motorlu taşıtların girişine izin verilecek olup, devamında ise sadece yaya girişine izin verilecektir. Yaklaşık 8,2 km uzunluğundadır.
 
TG-4  FIRINLI KÖYÜ - SİPAHİLLER KÖYÜ TUR GÜZERGAHI
Tampon Bölgede Fırınlı Köyü’nden başlayan ve yer yer Milli Park sınırları içinden devam eden güzergah yine tampon bölgedeki Sipahiler Köyü’nde sona ermektedir. Güzergahın bitiş noktası olan Sipahiler Köyü’nden ziyaretçiler yürüyerek Sipahiler Mağarası’na ulaşabilmektedirler. Yaban hayatı ve doğal orman yapısı özelliklerine sahip olmakla beraber hassas koruma bölgesinin de algılanabileceği bir güzergahtır. Yaklaşık 8,3 km dir.
 
TG-5 ÖREN KÖYÜ - PINARSU TUR GÜZERGAHI 
Tampon bölgedeki Ören Köyü’nün başlangıç noktası olduğu güzergah, Milli Park sınırı dahilindeki Pınarsuyu’nda sona ermektedir.
Bu güzergahın sonu olan Pınarsuyu’ndan 5 numaralı yürüyüş yolu devam etmektedir.  Arıt havzasının algılanabildiği bu güzergah üzerinde ayrıca arkeolojik sit alanı da bulunmakta olup güzergah yaklaşık 5,5 km uzunluğundadır.
 
 
 TG-6 YAYLAKÖY / BAŞKÖY- ARMUTLU ÇAYIRI TUR GÜZERGAHI
Güzergah tampon bölgedeki Yaylaköy ve Başköy’den başlayıp, Kez Boğazından devam edip günübirlik kullanım alanı öngörülen Armutluçayırı’nda sona eren güzergahtan ziyaretçiler yaya olarak, öngörülen diğer yürüyüş yollarına devam edebileceklerdir. İbreli ve yapraklı karışık orman alanlarının, çalı gruplarının oluşturduğu kompozisyonların zenginleştirdiği güzergah yaklaşık 8,5 km uzunluğundadır.
 
TG-7 YANARDAĞ MAHALLESİ - HORMA KANYONU - ILICA ŞELALESİ - TUR GÜZERGAHI
Tampon bölgede Yanardağ Mahallesi’nden başlayarak, Milli Park sınırları içine giren ve Horma Kanyonu üst sınırını takip ederek Ilıca Şelalesinde son bulan güzergah yaklaşık 3,1 km uzunluğundadır. Yalnızca yaya girişine izin verilmektedir.
 
TG-8  KERTEKÖY - KOKURDAN YAYLA - VALLA KANYONU TUR GÜZERGAHI 
Tampon bölgede yer alan Kayalı Mahallesi’nden başlayıp Kokurdan Yayla üzerinden devam ederek Valla Kanyonunda sona eren güzergahtır. Tur güzergahının başlangıç noktasından Kokurdan Yaylaya kadar motorlu taşıtların girişine izin verilecek olup, devamında ise sadece yaya ve bisiklet girişine izin verilecektir. Bu güzergah yaklaşık 7,2  km uzunluğundadır.
 
TG-9  VALLA MAHALLESİ - VALLA KANYONU TUR GÜZERGAHI 
Tampon bölgede Valla Mahallesi’ndenbaşlayarak, Valla Kanyonu’nun güney girişi ile Valla Kanyonunu oluşturan Devrekani Çayı ve Kanlı Çayın görülebileceği bir nokta ile sonlanan tur güzergahıdır. Yalnızca yaya girişine izin verilecek olan güzergah yaklaşık 1,1 km uzunluğundadır.
 
TG-10 YUMAKLI MAHALLESİ - VALLA KANYONU TUR GÜZERGAHI
Tampon bölgedeYumaklıMahallesi’ndenbaşlayarak, Valla Kanyonu’nun izlenebileceği bir noktada sonlanan tur güzergahıdır.  Yalnızca yaya girişine izin verilecek olan güzergah yaklaşık 2,1 km uzunluğundadır.
 
TG-11 KERTEKÖY - DAĞLI KÖYÜ TUR GÜZERGAHI 
Tampon bölgede Kayalı Mahallesinden başlayarak yer yer Milli Park sınırları içinde devam eden güzergah Dağlı Köyü’nde sona ermektedir. Yoğun orman dokusunun içinden ilerleyen güzergah Kokurdan Yayla yakınlarına kadar 8 numaralı tur güzergahı ile beraber devam etmekte olup daha sonra orman içinden alanın kuzey doğusuna geçmekte ve yaklaşık 10,4 km uzunluğundadır.
 
 
TG-12  DAĞLI MAHALLESİ - KOK ÇUKURU - ÇALKÖY MAHALLESİ TUR GÜZERGAHI
Dağlı mahallesinden başlayıp, Kok çukuru mevkiinden devam ederek Çalköy Mahallesi’nde son bulan güzergah, başlangıcı olan Dağlı Mahallesinden Kok çukuruna kadar orman yolu devam etmektedir. Sadece yaya girişine izin verilecek olup yaklaşık 4,8 km uzunluğundadır.
 
TG-13 ŞENPAZAR CİDE KARAYOLU - ÇAMDİBİ MAHALLESİ TUR GÜZERAHI
Cide – Şenbahar yolu üzerinden ayrılarak devam eden ve Tampon Bölgede yer alan Çamdibi Mahallesi’nde son bulan tur güzergahıdır. Güzergah boyunca farklı noktalardan Loç Vadisi ve Valla Kanyonu’nun üst girişi izlenebilmektedir. Çamdibi Mahallesi civarında Kılıçlı Mağarası da görülebilecektir. Yaklaşık 5 km uzunluğundaki parkura yalnızca yaya girişine izin verilecektir.
 
TG-14  ŞENPAZAR CİDE KARAYOLU - ÇAMDİBİ MAHALLESİ TUR GÜZERGAHI
Cide – Şepazar yolu üzerinden ayrılarak devam eden, bir noktada 13 numaralı tur güzergahı ile birleşerek devam eden ve Çamdibi Mahallesi’nde son bulan tur güzergahıdır. Güzergah boyunca farklı noktalardan Loç Vadisi ve Valla Kanyonu’nun üst girişi izlenebilmektedir. Çamdibi Mahallesi civarında Kılıçlı Mağarası da görülebilecektir. Yaklaşık 2,2 km uzunluğundaki parkura yalnızca yaya girişine izin verilecektir.