YENİCE ORMANLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

”Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” deneyimlerinin yaygınlaştırılması için yapılan aktivitelerinden biri olarak 24 – 25 Mayıs 2012 tarihlerinde Karabük’ün Yenice ilçesinde “Yenice Ormanları için Sürdürülebilir Turizm Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye’nin en önemli blok ormanlarını barındıran Yenice Ormanları, anıt ağaçları, doğal yaşlı ormanları, derin vadileri, akarsu ekosistemleri, barındırdığı yaban hayatı zenginliği ve tür çeşitliliğiyle Türkiye’nin dokuz orman sıcak noktasından biridir.
Küre Dağları Milli Parkı’nda uygulanan Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi”nin yaygınlaştırma alanlarından biri olan Yenice Ormanları, son dönemde yapılan uygulamalarla Türkiye’nin en önemli yürüyüş rotalarından biri haline gelmiştir. Yenice Ormanları’nda, Küre Dağları Milli Parkı örneğinden yola çıkarak orman ekosistemlerinde sürdürülebilir turizmin geliştirilmes için yol haritası hazırlamayı amaçlayan çalıştayda uzman sunumları yapıldı, bölgede sürdürülebilir turizm için güçlü ve zayıf yanlar belirlendi, etkin tartışmalarla eylemler listesi oluşturuldu ve arazi çalışması gerçekleştirildi.
Çalıştaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü’nün merkezi ve taşra teşkilatından uzmanlar ve görevliler, “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” Yönetim Birimi, Karabük Üniversitesi, Yenice Kaymakamlığı ve Belediyesi, Türkiye Ormancılar Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve yöre sivil toplum kuruluşları temsilcileri, OR-KOOP temsilcisi ve yöredeki orman kooperatifleri başkan ve üyeleri olmak üzere toplam 34 kişi katıldı.
Katılımcılar Yenice ilçesi ve ormanları için 25 yıllık vizyon oluşturdular: “Orman bütünlüğü ve zenginliğinin korunduğu; yöre halkının yaşam kalitesinin arttığı; göçün azaldığı; işsizlik sorunu olmayan; altyapı eksiklikleri giderilmiş olan; örnek odun dışı orman ürün ve hizmet uygulamalarıyla ulusal ve uluslararası camiada tanınan bir bölge.” Çalıştayın sonunda yöre halkına ek mali gelir getirebilecek sürdürülebilir turizm uygulamaları için Yenice Ormanları Sürdürülebilir Turizm Gelişme Stratejisi hazırlanması sürecinde öncelikli eylemler belirlendi ve yol haritası taslağı hazırlandı.