TÜRKİYE NİN İLK BİYOSFER REZERVİ CAMİLİ GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Haziran ayında Artvin’in Borçka ilçesinde “Camili Biyosfer Rezervi Yönetim Toplantıları” düzenlendi. Toplantılar, “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” deneyimlerinin yaygınlaştırılması için yapılan etkinlikler arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezervi olan Camili Havzası, Türkiye’deki dokuz orman sıcak noktasından biri. Küre Dağları Milli Parkı’nda uygulanan Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli projenin yaygınlaştırma alanlarından biri olan Camili Biyosfer Rezervi, son on yılda yapılan uygulamalarla Türkiye’nin en önemli ekoturizm noktalarından biri hâline geldi.
Toplantılara Borçka Kaymakamı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü’nün merkezi ve bölge teşkilatı yöneticileri ve uzmanları, “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” Yönetim Birimi, Camili Köyler Birliği temsilcisi ve Camili Havzası muhtarları olmak üzere toplam 32 kişi katıldı. Toplantılarda Küre Dağları Milli Parkı örneğinden yola çıkarak Camili Biyosfer Rezervi’nin etkin yönetimi için nasıl bir yönetim yapısı oluşturulması gerektiği tartışıldı. Camili Biyosfer Rezervi’nin güçlü ve zayıf yanları ile bölgede yapılacak mikro havza planlamasının amaçları belirlendi.
Toplantılar sonrası bir alan çalışması yapılarak köyler ziyaret edildi ve alanda gözlemler yapıldı.Toplantılar sonucunda Camili Biyosfer Rezervi Yönetim Birimi’nin kısa süre içinde oluşturulması, mevcut taslak yönetim planının mikro havza planlama sürecinde temel altlık olarak kullanılması ve güncellenmesi ve yönetimin daha iyi bir şekilde sağlanabilmesi için daha sık toplantılar yapılması kararlaştırıldı.
Biyosfer Rezervi Nedir?
Dünya yüzeyinde canlıların yaşayabildiği aralığa Biyosfer adı veriliyor. UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (MaB, Man and Biosphere) Programı içinde yer alan karasal veya kıyı ekosistemlerine sahip yerler ise Biyosfer Rezervi olarak anılıyor. Biyosfer rezervlerinde, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki sorunların, sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine dair birçok uygulama geliştiriliyor.