HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

TÜRKİYE DE KORUNAN ALANLARININ YÖNETİM ETKİNLİĞİNİ İZLEME SİSTEMİ KURULUYOR

Türkiye’de ilk kez korunan alan özelliği taşıyan 41 milli park ve 41 tabiat parkında yönetim etkinliği izleme sistemi uygulanacak. Uygulama Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı içerisinde başlatılacak. Uygulama 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi alanların daha etkin yönetilmesi, insan gücü ve kaynaklarının daha entansif kullanılması, yönetim etkinliğini azaltan nedenlere zamanında doğru teşhis konması ve buna yönelik doğru ve etkin politikaların geliştirilmesi amacını taşıyor. Bu nedenlerle “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Antalya’da15-17 Aralık 2010 tarihlerinde “Türkiye’de Korunan Alanların Yönetim Etkinliğini İzleme Sistemi Çalıştayı” düzenlendi.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen milli park yöneticileriyle Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 50 kişilik uzman grubunun katıldığı çalıştay sonucunda; Türkiye’deki milli parkların ve tabiat parklarının yönetim etkinliğinin değerlendirilmesi ve belirli standartlarla izlenmesi için bir sistem oluşturuldu. IUCN, GEF, UNDP ve WWF gibi uluslararası organizasyonlar tarafından dünyanın çeşitli ülkelerindeki korunan alanların izlenmesinde kullanılan “Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğini İzleme Aracı”nın (KAYEİA) Türkiye’de de kullanılması kararlaştırıldı. İlk uygulama Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı’nda yapıldı. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmasında “Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğini İzleme Aracı” formu ilk kez Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı için katılımcılar tarafından doldurularak alanın yönetim etkinliği uygulamalı olarak değerlendirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak merkezi çalışma ekibi 2011 yılında, taşra teşkilatının da etkin katılımıyla bu izleme aracını tüm milli parklar ve tabiat parkları için uygulamaya başlayacak. Bu uygulama, izleme sisteminin temel verilerini oluşturacak. 3 yılda bir düzenli olarak yapılacak bu değerlendirmeler ile Türkiye’nin korunan alanlarındaki yönetim etkinliği, değişimler ve ilerlemeler izlenerek her 3 yılda bir ulusal raporlar hazırlanacak.