SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ

Küre Dağları Milli Parkı’nın sahip olduğu biyolojik fauna değerlerinin koruma kullanma dengesi içinde, devamlılığını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile yürütülen “Küre Dağları Milli Parkının Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi” kapsamında Bartın İli Arıt bölgesinde başlatılan yaban hayatı izleme çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye kurulan fotokapanların incelenmsi neticesinde Su Samuru (Lutra Lutra ) görüntüleri elde edildi. Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat DELİORMAN ; bilindiği gibi K.D.M.P HAD (Hızlı Alan Değerlendirme) raporunda da yer alan bilgilere göre yaban hayvanlarının ayak izi ve dışkısı dışında canlı olarak varlığı görüntülenmemiştir. Biz bu proje ile önemli türlerin görüntülenmesi için gayret göstermekteyiz. Görüntülerini elde ettiğimiz Su Samuru (Lutra Lutra ) K.D.M.P memeli türleri arasında yer almaktadır ve dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. YAVRUSUNU SIRT ÜSTÜ YÜZERKEN EMZİRİR DELİORMAN ; Su samuru (Lutra lutra), sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memelidir. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar, yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır. Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Çoğunun rengi koyu kahverengidir. Su geçirmeyen sık tüylü postları kürkçülükte kıymetlidir. Suda ustalıkla yüzer. Balık, kurbağa avlar. Kuş, yumurta ve fare de yer. Suya dalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. Kuyrukla beraber 1,5 metre boy ve 15 kg ağırlıkta olanları vardır. Kuyruk altı bezlerinde yağlı ve kokulu bir madde ifraz eder. Çoğunlukla yalnız dolaşır ve gece avlanır. Oynamayı ve suda sırtüstü yüzmeyi çok sever. avını midesinin üstüne koyar. Göğsüne yerleştirdiği yassı bir taşa vurarak kabuklarını kırar. Araç kullanabilen nadir hayvanlardandır. Her yıl tek bir yavru yavrular. Sırtüstü yüzerken yavrusunu emzirir. Avlanacağı zaman yavruyu yosunlar arasında gizler. Günümüzde neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Olduğunu belirtti.