PROJE İÇİN İMZALAR ATILDI

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ve Küre Dağları Milli Parkı tarafından ortaklaşa yürütülecek “Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümünde Ekoturizm Potansiyeli belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi” adlı projenin sözleşmesi imzalandı. Proje ile Küre Dağları Milli Parkı Bartın İli Tampon Bölgesinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunmasını sağlamak, milli parkın tampon bölgesindeki köylerin yaşam kalitesini geliştirmek, bu köylerdeki doğal ve kültürel değerlerin görünürlüğünü arttırmak ve eko turizm potansiyelini desteklemek için köy tasarım rehberlerinin ve köy eylem planlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Görmüş tarafından yürütülüyor.