Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Küre Dağarı Milli Parkı Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı

PAN PARKS SÜRECİ ESTONYA DA DEĞERLENDİRİLDİ

Küre Dağları Milli Parkı’nın PAN Parks süreci hazırlıkları 10. Avrupa Yabanıl Günleri Konferansı’nda değerlendirildi. "Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi" uygulamaları ile Küre Dağları Milli Parkı’nın 2006 yılından beri devam eden PAN Parks sertifikasyonu sürecinde son aşamaya gelindi. 2011 yılının son aylarında bağımsız uluslararası uzmanlarca gerekli denetimin yapılarak sertifikanın alınması için son hazırlıklar yapılmakta. Küre Dağları Milli Parkı’nın PAN Parks süreci hazırlıkları 10. Avrupa Yabanıl Günleri Konferansı’nda değerlendirildi. 18 farklı ülkeden 67 uzmanın katıldığı Konferans, Estonya’nın Soomaa Milli Parkı’nda 14-16 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu konferansa PAN Parks adayı milli park olarak katılan Küre Dağları Milli Parkı’nın deneyimi ve PAN Parks süreci tüm katılımcılarla paylaşıldı. Konferans sırasında PAN Parks sertifikalı Soomaa Milli Parkı’nda korunan alan yönetimi, ziyaretçi yönetimi, sürdürülebilir turizm stratejisi uygulamaları ve yerel işletmelerin turizm uygulamaları yerinde incelendi. GEF destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” proje yönetim biriminin uluslararası PAN Parks sertifikasyonunu denetimi sürecinde yer aldığı Litvanya’nın Dzukija Milli Parkı ve Cepkeliai Tabiatı Koruma Alanı’ndan oluşan korunan alan PAN Parks sertifikası alan 12. korunan alan olarak tescillendi.
PAN PARKS NEDİR?
PAN Parks, Avrupa’ya özgü, bağımsız bir korunan alan sertifikalandırma sistemidir. Bir korunan alanda sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi yoluyla doğanın daha iyi korunmasını sağlamayı amaçlar. PAN Parks logosu Avrupa’da milli parklar için hem doğal değerler hem de sürdürülebilir turizm açısından bir seçkinliğin işaretidir. Bir korunan alanın PAN Parks sertifikası alabilmesi için aşağıdaki 5 kritere sahip olması gerekmektedir:
Kriter 1 - Zengin doğal miras: Korunan alan içinde en az 10.000 hektar yabanıl alanın varlığı
Kriter 2 - Doğa Yönetimi: Korunan alanın yönetim planın olması
Kriter 3 - Ziyaretçi Yönetimi: Korunan alanın ziyaretçi yönetim planının olması
Kriter 4 - Sürdürülebilir Turizm Stratejisi: PAN Parks bölgesi için sürdürülebilir turizm gelişme stratejisinin olması
Kriter 5 – Ortaklıklar: Bölgede belirli kriterler çerçevesinde çalışan yerel işletmeler ve korunan alan yönetimi arasında yerel iş ortaklıklarının kurulmasI