PAN PARKS SERTİFİKASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

GEF destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar Küre Dağları Milli Parkı’nın PAN Parks sertifikası almak için nihai aşamaya gelindi. 17-21 Nisan 2012 tarihleri arasında bağımsız uluslararası denetmenlerin yapacağı arazi çalışmaları ve görüşmelerle Küre Dağları Milli Parkı’nın sertifika alması yolunda nihai denetim yapılacak. Bu denetim sonucunda sertifika için karar verilecek.
PAN Parks Nedir?
PAN Parks (Korunan Alanlar Ağı Parkları), Avrupa’ya özgü, bağımsız bir korunan alan sertifikalandırma sistemi. Bir korunan alanda sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi yoluyla doğanın daha iyi korunmasını sağlamayı amaçlıyor. PAN Parks logosu Avrupa’da milli parklar için hem doğal değerler hem de sürdürülebilir turizm açısından bir seçkinliğin işareti. Bir korunan alanın PAN Parks sertifikası alabilmesi için aşağıdaki 5 kritere sahip olması gerekiyor:
Kriter 1 - Zengin doğal miras: Korunan alan içinde en az 10.000 hektar yabanıl alanın varlığı.
Kriter 2 - Doğa Yönetimi: Korunan alanın yönetim planın olması.
Kriter 3 - Ziyaretçi Yönetimi: Korunan alanın ziyaretçi yönetim planının olması.
Kriter 4 - Sürdürülebilir Turizm Stratejisi: PAN Parks bölgesi için sürdürülebilir turizm gelişme stratejisinin olması.
Kriter 5 - Ortaklıklar: Bölgede belirli kriterler çerçevesinde çalışan yerel işletmeler ve korunan alan yönetimi arasında yerel iş ortaklıklarının kurulması.