ORMANCILIK ÇALIŞMALARIMIZ AVRUPA VE ASYA ÖRNEKLERİ ARASINDA

Küre Dağları Milli Parkı uluslararası yayınlarda örnek olarak anlatılmaya devam ediyor. Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde gerçekleştirilen orman koruma, planlama ve yönetim çalışmaları “Biyolojik Çeşitlilik: Avrupa ve Orta Asya’da Başarılı Sonuçlar” kitabında yer aldı. Kitap, UNDP’nin GEF destekli projeler ile Avrupa ve Orta Asya’da biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularındaki başarılarını anlatıyor.