Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük
Milli Parkımıza Ziyaretçilerin İlgisi Büyük

ORMAN VE EKOSİSTEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE DIŞSALLIKLAR KONFERANSI” SONUÇ BİLDİRİSİ

Orman ve Ekosistem Değerleri gittikçe daha sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. Bu konularda ulusal bir kapasite oluşturmak ve gelecekte uygulanması gereken stratejileri belirlemek üzere, bilgiye dayalı çalışmaların yapılması gereklidir. Bu nedenle İ.Ü. Orman Fakültesi ve UNDP Türkiye Ofisi işbirliğinde 28-29 Haziran 2011 tarihlerinde Orman ve Ekosistem Değerlerinin Belirlenmesi konusunda 8 saatlik bir seminer ile beş ayrı konferanstan oluşan bir bilgilendirme çalışması, Orman Fakültesi salonlarında gerçekleştirilmiştir.
Bu bilgi ve kapasite artırıcı çalışmaların devamı ve destekleyicisi olmak üzere, üniversite, araştırma kurumu, uygulama sorumluluğu bulunan kamu kurumları, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik bir katılımcı grubu ile Doç. Dr. Kenan Ok’un moderatörlüğünde bir çalıştay yapılmış ve “Orman ve Ekosistem Değerlerinin Belirlenmesi” konusunda izlenmesi gereken stratejilere katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Tartışmalara ilk olarak, “Türkiye, orman ve ekosistem hizmetlerinin değer belirleme çalışmalarında ulusal kapasitesini nasıl geliştirebilir” sorusuna yanıt aranarak başlanmıştır.
Bu kapsamda,
-Lisans öğretim programları nasıl olmalıdır?
-Mevcut lisansüstü öğretim programları bu alandaki ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verebiliyor?
-İnsan kaynağımız ve birikimleri bu alanda bilgi üretmeye yeterli midir?
-Hizmet içi eğitim alanında ne yapmalıyız?
-Üniversitelerin, TÜBİTAK’ın, ormancılık araştırma enstitülerinin araştırma öncelikleri bu konuda bilgi üretmeyi teşvik edebiliyor mu? şeklinde belirlenmiş alt sorularla tartışmalar genişletilmiştir.