KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

ORMAN VE EKOSİSTEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE DIŞSALLIKLAR KONFERANSI”NA KATILDIK

“Orman ve Ekosistem Değerlerinin Belirlenmesi ve Dışsallıklar Konferansı ve Uzmanlar Çalıştayı” UNDP Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ortaklığında 29 Haziran 2011 tarihinde projemizin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.
2011 Uluslar arası Orman Yılı etkinlikleri kapsamında yapılan konferansta Barselona Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Pere Reira, “Ormanlarda dışsallık değerlemesi, zorluluklar ve uygulamalar”, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nden Dr. Güven Kaya ise “Türkiye’de gerçekleştirilen kıymet takdiri çalışmalarının genel bir değerlendirmesi” adlı sunumları yaptı.
Konferansın “Örnek Olaylar” bölümünde ise UNDP Türkiye’nin uygulamakta olduğu 2 GEF destekli projeden örnek çalışmalar sunuldu. Proje Yönetici Yardımcımız Yıldıray Lise tarafından yapılan “Küre Dağları Milli Parkında Ön Ekonomik Değer Belirleme Çalışması” sunumundan sonra “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan çalışma “Deniz Çayırlarının Ekonomik Değerlendirmesi” sunumu ile ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yapılan bir yüksek lisans çalışmasının sonuçları ise “Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı Ekonomik Değer Belirleme Çalışması” başlığıyla katılımcılarla paylaşıldı.
Konferansın ardından gerçekleştirilen uzmanlar çalıştayında ise “Türkiye, orman ve ekosistem hizmetlerinin değer belirleme çalışmalarında ulusal kapasitesini nasıl geliştirileceği ve bu kapasitenin nasıl uygulamaya aktarılacağı” konularına yönelik görüş ve önerileri içeren 11 maddelik bir sonuç bildirgesi hazırlandı.
Projemiz kapsamında hazırlanan “Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi için bir Finansal İş Planı Oluşturulması” raporu ve konferans sunumuna KDMP Belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.