HABER GALERİ
HABER GALERİ

MİLLİ PARKIMIZ YEREL BASINDA

Küre Dağları Milli Parkı Bartın’ın en çok okunan gazetelerinden Bartın Halk Gazetesi ve VEB sitesinde özel haber olarak yayımlandı. Gazeteci Songül YAŞAR  tarafından http://www.bartinhalkgazetesi.com.tr/ilimizin-gozbebegi-39-kure-daglari-milli-parki39--1006h.htm  link inde hazırlanan haber başlıkları şöyle;
“Ziyaretçi akınına uğrayan milli parkta, ayrıca ekolojik turizmin en güzel ve örnek uygulamaları yapılıyor. Küre Dağları Milli Park mühendislerinden Yemilhan Atılgan, "Milli park ve yakın çevresi zoolojik açıdan ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip bir alandır. Türkiye de varlığı bilinen 132 memeli türünden 40'ına bu bölgede rastlanmaktadır" diyor.
Dört mevsimin en güzel yaşandığı ülkemizde muhteşem milli parklar bulunuyor. Tam olarak 40 tane milli parkımız var. Bunlardan biriside ilimiz sınırları içerisinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı. Küre Dağları Milli Parkı'nın yüzde 52'si Bartın'da, yüzde 48'i ise Kastamonu ilinde kalıyor? Küre Dağları Milli Park mühendislerinden Yemilhan Atılgan, ilimiz sınırları içerisinde kalan, biyolojik çeşitlilik ve turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan Küre Dağları Milli Parkı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bin 50 bitki türü, 71 memeli, 71 sürüngen, 129 kuş türü bulunduğunun altını çizen Atılgan, karstik açıdan da park alanları içerisinde önemli ormanlara sahip olunduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk Pan Park'ı
 
Atılgan, Küre Dağları Milli Parkı ile ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:
"Küre Dağları Milli Parkı, Bartın ve Kastamonu İl sınırları, Anadolu'nun kuzeyinde Küre Dağları'nın batı bölümünde yer alır. 37 bin 753 hektar büyüklüğünde olup, çevresinde 134 bin 366 hektar alan tampon bölge olarak ayrılmıştır. Alanın toplam büyüklüğü 172 bin 119 hektardır. Küre Dağları çevresinde 8 ilçe, 123 köy bulunmaktadır. Yüzde 52'si Bartın'da yüzde 48'i Kastamonu'da kalmaktadır. (İlçeler Bartın-Amasra, Ulus, Kurucaşile. Kastamonu- Pınarbaşı, Azdavay, Cide, Şenpazar). Toplam 37 bin hektar alanı olan milli parkın yaklaşık yüzde 52'si Bartın ilinde kalmaktadır ve 80 bin hektar alan da tampon zon olarak ayrılmıştır. 7 Temmuz 2000 tarihinde Milli park olarak ilan edilmiştir. Türkiye'de korunması gerekli 9 sıcak noktadan biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk Pan Park'ıdır. 2012'de Pan Park ilan edilmiştir. Milli Park da beş bölge bulunmaktadır.  Birincisi Mutlak Koruma Bölgesi, ikincisi Hassas Koruma Bölgesi, üçüncüsü Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi, dördüncüsü Kontrollü Kullanım Bölgesi, beşincisi ise Tampon Bölgedir.
 
Milli parkın önemi

Milli park ve yakın çevresi Batı Karadeniz Karstik Dağ Kuşağı içerisinde yer almaktadır. Kuşak üzerinde alt-orta miyosenden başlayan jeomorfolojik süreçlere bağlı olarak dört ana asınım yüzeyi gelişmiş ve bu karstik kuşakta karst jeomorfolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde ilginç örnekleri oluşmuştur. Bu karstik birimler içerisinde özellikle kanyonlar, boğazlar, mağaralar ve düdenler görülmeye değer ögelerdir. Planlama alanı bitki kuşakları açısından euro-siberian floristik bölgenin öksin kesiminde kalmaktadır. Öksin bölgenin genel karakterine bağlı olarak orman ekosistemi içerisinde karışık yapraklı türler ile iğne yapraklı türler alan içerisinde genellikle homojen bir karışıma sahiptir. Özellikle milli park içerisinde kalan kesimlerde her zaman yeşil ve yaprağını döken ağaç ve çalıların baskın olduğu nemli karaktere sahip bir vejetasyon yapısı hakimdir.
 
Alan, biyolojik çeşitlilik açısından zengin
 
Küre Dağları Milli Parkının vejetasyon yapısı şu şekilde gruplanabilir; Batı Karadeniz ılıman kuşak kayın ve göknar ormanları, yalancı maki formasyonu. Karstik alandaki biyolojik çeşitlilik açısından önemli karışık karstik orman, Kayın ve göknar ormanları ile yalancı maki formasyonu ülkemizde geniş bir yayılım alanına sahiptir. Karstik alandaki karışık ormanlar ise biyolojik çeşitlilik açısından gerek bitki türleri ve gerekse bu türlerin kompozisyonu açısından son derece önemlidir. Milli park ve yakın çevresi zoolojik açıdan da ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip bir alandır. Türkiye de varlığı bilinen 132 memeli türünden 40'ına bu bölgede rastlanmaktadır. Ayrıca vaşak, su samuru, karaca ve geyik gibi nesli tehlike altında olan türler de bu bölgede yasamaktadır.
 
Önemli turizm potansiyeli var
 
Avifauna açısından yörede 38 kus familyasından 129 kus türü bu bölgede yasamakta, bunların 46'sının soyu tükenme tehlikesi altındadır. Ayrıca alanda, yırtıcı kuşlardan akbaba ve gece yırtıcı türleri de yörenin avifaunal açıdan zenginliğini ortaya koymaktadır. Alandaki kanyon, mağara, düden, şelale gibi oluşumlar ile karışık geniş yapraklı ormanlar, doğal kompozisyon içerisinde çeşitlilik oluşturarak doğal peyzaj açısından essiz bir manzara bütünlüğü ortaya koyarlar. Milli parkın yakın çevresi zengin ve çeşitli folklorik değerlere sahiptir. Milli parkın doğal güzelliklerinin yanı sıra bu folklorik değerler yörenin en önemli turizm potansiyelini oluşturmaktadır. Zengin halk müziği, giyim-kuşamdaki özgünlük ve yerel mutfak, halk kültürünün en önemli ögeleridir. Ayrıca yöre halkının birçok kutsallık atfettiği türbe, yatır ve ziyaretgâhlara milli park ve yakın çevresinde rastlanmaktadır. Yöre halkının bir dönem yoğun ziyaret mekanları olan bu gibi yerler zaman içinde eski önemini kaybetmiş ve artık halk söz konusu alanları sadece toplu ziyaretler biçiminde gezmektedir. Geleneksel kullanımlar içinde önemli bir role sahip olan bu tür kutsal mekanların toplum hayatında yeniden fonksiyon kazanmasının sağlanması gerekmektedir.
 
Bin 50 bitki, 71 memeli, 71 sürüngen ve 129 kuş türü var
 
Parkta bin 50 bitki türü bulunmaktadır. Bunlardan 43 tanesi endemiktir. 71 memeli ve sürüngen türü, 129 kuş türü vardır bunlardan 46'sı nesli tehlike altındadır. Orman Kuşları bakımından 'Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları' listesinde yer almaktadır. Dünya çağında Kanyonları, Şelaleleri, Mağaraları ile çok karakteristik özelliklere sahiptir. Küre Dağları Milli Parkı dünyadaki milli parklar içinde, envanteri yapılmış en çok mağarayı bulunduran milli parklardan birisidir. Milli Parkın sahip olduğu kanyonlar uzunlukları ve Şirinlikleri bakımından dünya literatürüne girmiş önemli jeomorfolojik oluşumlardır. İrili ufaklı kanyonların dışında Valla, Aydos, Çatak, Horma ve Cide kanyonları en önemli kanyonlarıdır. Ekolojik turizmin (Ekoturizm) en güzel ve örnek uygulamaları yapılmaktadır. Kırsal alanlardaki günlük hayat, alandaki en önemli kültürel değerlerden biridir. Ahşap evler, kadınların giydiği renkli giysiler, yöresel el sanatları, lezzetli yöre mutfağı, mevcut kültürel değerlere ek bir çekicilik kazandırmaktadır. Milli Parkın Bartın bölümündeki önemli sahalar ise; Ulukaya Şelalesi, Aşağıçamlı (Drahna) -Kemerli Eko turizm Bölgesi, Arıt-Zoni Yaylasıdır."
Küre Dağları Milli Park mühendislerinden Yemilhan Atılgan, Küre Dağları Milli Parkı'nın ziyaretçi sayılarını da açıkladı. Atılgan, "Milli Parkımızı 2014 yılında 3 bin 259 kişi ziyaret etmiş olup, 2015 yılında ise tahmini olarak 5 bin civarındadır" dedi.