KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİNDE İNSAN AYI ÇATIŞMASI ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞILDI

Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde insan – ayı çatışmasının çözümüne yönelik yönetim stratejisinin belirlenmesi için 27 – 28 Haziran 2012 tarihlerinde Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda 50 kişinin katılımıyla bir çalıştay düzenlendi. “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı Halkın Katılımı Toplantıları” sonucunda bölgede yönetilmesi gereken en öncelikli konulardan biri “insan – ayı çatışması” olarak belirlenmişti. İnsan – ayı çatışmasının çözümüne yönelik stratejinin oluşturulması için 27 – 28 Haziran tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenen çalıştaya X. Bölge Müdürlüğü ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge teşkilatı temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler olmak üzere 50 kişi katıldı.
“Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Dünya Hayvanları Koruma Derneği (WSPA) tarafından desteklenen ve Oxford Üniversitesi Zooloji Bölümü, WildCRU uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde uzmanlar tarafından insan – ayı çatışmasının planlanması ve yönetimine yönelik uluslararası ve ulusal örnekler katılımcılarla paylaşıldı. Sunumlardan sonra Türkiye ve bölgedeki çalışmalar ve çatışma yönetimi deneyimi farklı bölgelerden gelen katılımcılar tarafından anlatıldı ve Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde insan – ayı çatışmasının çözümü yönetimi ile ilgili güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve zorluklar belirlendi. Yönetim stratejisinin hedeflerinin belirlenmesi ile ilk gün sona erdi. Çalıştayın ikinci gününde katılımcılar, araştırma ve izleme, kapasite geliştirme, eğitim ve bilinçlendirme, koruma ve yaban hayatı yönetimi ile çatışma önleyici tedbirlerin uygulanması ve desteklenmesi konularında eylem önerileri konularında dört ayrı grup halinde çalışmalar yaptı. Bu grup çalışmaları sonucunda, ana amacı “Aynı çevreyi paylaşmak zorunda olan insan ve ayıların bu birliktelikten dolayı karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi” olarak belirlenen Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde insan – ayı çatışmasının çözümüne yönelik yönetim stratejisi için eylem önerileri geliştirildi.