KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI TASLAK PLANI HALKIN KATILIMI TOPLANTILARI TAMAMLANDI

GEF destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Halkın Katılımı Toplantıları ile Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın (UDGP) nihai hale getirilmesi için büyük bir adım atıldı. Küre Dağları Milli Parkı’nın yönetimi ile ilgili tüm paydaşların katılımını sağlamak amacıyla Amasra, Bartın, Ulus, Pınarbaşı ve Cide merkezde olmak üzere 5 toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı taslağı, karar vericiler, resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yöre halkı ile paylaşıldı. Toplantılarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve proje yönetim birimi uzmanları tarafından, Küre Dağları Milli Parkı, PAN Parks süreci, UDGP tanımı, Küre Dağları Milli Parkı UDGP taslağı ve bölgeleme haritası sunum ve açıklamalarla katılımcılarla paylaşıldı.
Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Bölge Müdürü Ercan YENİ "Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planlarının Biyolojik ve Kırsal Kalkınmayı içeren hükümlere sahip olduğu, turizm vb. konulardaki beklentiler, koruma beklentileri vb. için bu güne kadar yapılan görüşme ve etüdlerin bir birleşimi olduğunu" belirtti. Plan taslağının ve Küre Dağları Milli Parkı bölgeleme haritasının tanıtımının yapılmasının ardından, uzman Melike Hemmami ve Proje Yönetim biriminin kolaylaştırıcılığıyla katılımcıların görüş ve önerileri, soru cevap yöntemiyle etkin bir şekilde alınarak plan üzerinde tartışıldı. 5 toplantı süresince belirtilmiş olan görüş ve öneriler bir rapor halinde derlenecektir ve toplantıların sonuç raporu Küre Dağları Milli Parkı internet sitesinden paylaşılacaktır. Toplantılarda gerçekleştirilen sunumlara "KDMP Belgeler" bölümünden "KDMP UDGP Halkın Katılımı Toplantı Sunumları" linkinden ulaşabilirsiniz.