KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI RİO 20 KONFERANSI NDAYDI

Türkiye’nin en iyi 25 uygulama örneğinden biri olan Küre Dağları Milli Parkı deneyimleri Haziran’da Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (Rio+20) sözlü sunumlar, posterler, broşürler ve kısa filmlerle olarak tanıtıldı. Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinde uygulanan Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi" yoluyla Milli Park ve çevresinin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve turizm ile yeşil ekonomi süreçlerine yönelik örnek model geliştirilmişti.
Bu deneyim Rio+20 Konferansı’nda bulunan Türkiye standında, Küre Dağları Milli Parkı uygulamalarını anlatan poster, Orman ve Su İşleri Bakanlığı en iyi uygulamalar broşürü, Küre Dağları Milli Parkı broşürü ve İngilizce altyazılı kısa filmlerle katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşıldı. Kalkınma Bakanlığı ve UNDP Türkiye’nin düzenlediği “Türkiye’nin En İyi Uygulamaları Toplantısı”nda ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve LifeWeb Initiative tarafından düzenlenen “Doğal Çözümler: Küresel Çevresel Sorunların Çözümünde Korunan Alanlar Paneli”nde panelinde de Proje Yönetici Yardımcısı Yıldıray Lise tarafından projede elde edilen deneyimler paylaşıldı. Türkiye dışında, IUCN, Conservation International, UNDP, Biyolojik Çeşitlilik Sekreteryası, MEDPAN gibi uluslararası doğa koruma ve kalkınma örgütlerinin üst düzey yöneticileri ile Brezilya, Kostarika, İran ve Kolombiya’dan ilgili Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı panelde Küre Dağları Milli Parkı deneyimi, dünya çapında uygulanan 9 örnekten biri olarak katılımcılara anlatıldı.