KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PAN PARKS SERTİFİKASI İÇİN HAZIR

GEF destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks sertifikası almak için hazır! Türkiye’nin ilk PAN Parks adayı korunan alanı olan Küre Dağları Milli Parkı için 2006 yılından beri devam eden PAN Parks adaylık sürecinde nihai aşamaya gelindi. 17 – 21 Nisan 2012 tarihleri arasında bağımsız uluslararası denetmenler bölgede Küre Dağları Milli Parkı’nı gezerek ve ilgi gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirerek Küre Dağları Milli Parkı’nın sertifika alması yolunda son kararı verecekler. Bu denetim sonucunda verilecek kararla Küre Dağları Milli Parkı’nın Türkiye’deki ilk, Avrupa’da ise PAN Parks sertifikalı 13. korunan alan olması bekleniyor.
PAN Parks nedir?
PAN Parks (Korunan Alanlar Ağı Parkları), Avrupa’ya özgü, bağımsız bir korunan alan sertifikalandırma sistemi. Bir korunan alanda sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi yoluyla doğanın daha iyi korunmasını sağlamayı amaçlıyor. PAN Parks logosu Avrupa’da milli parklar için hem doğal değerler hem de sürdürülebilir turizm açısından bir seçkinliğin işareti.
Bugüne kadar neler yapıldı?
GEF tarafından desteklenen “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks sertifikasını almak için hazır hale geldi. 17 – 21 Nisan 2012 tarihlerinde bağımsız uluslararası uzmanlarca gerçekleştirilecek uygunluk denetimi ile Milli Parkın PAN Parks sertifikası süreci tamamlanmış olacak. Bir korunan alanın PAN Parks sertifikası alması için sağlanması gerekli kriterler ve Küre Dağları Milli Parkı’nda bunun için gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır;
Kriter 1 - Zengin Doğal Miras
Korunan alanın zengin bir doğal mirasa sahip olması gerekmektedir. Küre Dağları Milli Parkı 37.753 ha yüzölçümü içinde yer alan mutlak koruma alanı ve hassas koruma bölgesi (yabanıl bölge) ile bu kriteri sağlamaktadır. Milli Park ve çevresinin ekolojik, jeomorfolojik, peyzaj, kültürel ve tarihi değerleri bilimsel çalışmalarla tanımlanmıştır.
Kriter 2 - Doğa Yönetimi
Korunan alanın yönetim planının olması gerekmektedir. Küre Dağları Milli Parkı’nın yönetimi için aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;
• Milli Parkın yönetim planı taslağı ve yönetim şeması hazırlanarak Mart ayı sonunda düzenlenen beş farklı halkın katılımı toplantısı ile yörede tartışılmıştır.
• Tampon bölgede yer alan 17 orman işletme şefliğinin ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planları hazırlanmıştır.
• Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü kurulmuştur.
Kriter 3 - Ziyaretçi Yönetimi:
Korunan alanın ziyaretçi yönetim planının olması gerekmektedir. Küre Dağları Milli Parkı’nın ziyaretçi yönetimi için aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;
• “Ziyaretçi Yönetim Planı” hazırlanmış ve uygulamaları başlamıştır.
• Bartın Ulus (Ulukaya) ve Kastamonu Pınarbaşı’nda iki adet idare ve ziyaretçi merkezi ile Bartın Arıt Söğütlü Köyü’nde bir adet bilgilendirme merkezi yapılmıştır.
• Milli Parkın çeşitli yerlerine sekiz adet giriş kontrol ünitesi yapılmıştır.
• Milli Park ve tampon bölgesinde yürüyüş yolları işaretlenmiş, haritalanmış ve düzenleme işlerine başlanmıştır.
• Yönlendirme levhaları: Milli Park sınırları içinde ve milli park sahasına yönlendirme, sınırlarını gösterme amaçlı tabelalar yapılmıştır.
• Tanıtım: Milli Parkı tanıtıcı broşürler ve internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.
• Tur güzergahları oluşturulmuş ve tur denemeleri yapılmıştır.
• Uluslararası standartlarda örnek bir tur güzergahı oluşturulması ve turizm haritasının oluşturulması çalışmaları PAN Parks Vakfı tarafından desteklenmektedir.
Kriter 4 - Sürdürülebilir Turizm Gelişme Stratejisi
PAN Parks bölgesi için sürdürülebilir turizm gelişme stratejisinin olması gerekmektedir. Küre Dağları Milli Parkı’nın sürdürülebilir turizm gelişme stratejisi için aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;
• Katılımcı yöntemler kullanılarak bölge için Sürdürülebilir Turizm Gelişme Stratejisi hazırlanmış ve yerel kurumlar tarafından sahiplenilmiştir.
• Bartın ilinde düzenlenen ve Türkiye’de milli parklarda yapılan ilk ekoturizm tabanlı kurs olma özelliği taşıyan “Ekoturizm Alanında Ev Pansiyonculuğu” kursunu Aşağıçerçi, Ulukaya, Alıçlı, Köklü, Kozanlı, Aşağıçamlı ve Yukarıdere köylerinden çoğu kadın 38 katılımcı başarıyla tamamlamış ve sertifikalarını almıştır.
• Projenin “Örnek Uygulamalar Programı” çerçevesinde ev pansiyonculuğu sisteminin kurulması ve yöresel ürünlerin üretilmesi konularında yerel sivil toplum kuruluşları desteklenmektedir.
• Sürdürülebilir turizmin gelişmesi için yapılan çalışmalar ve geliştirilen strateji Bartın İl Turizm Plan’ında yer almıştır.
Kriter 5 – Yerel İş Ortaklıkları
Korunan alan etrafında, belirli kriterler çerçevesinde çalışan yerel işletmeler ve korunan alan yönetimi arasında yerel iş ortaklıklarının kurulması gerekmektedir. Küre Dağları Milli Parkı’nda yerel iş ortaklıklarının kurulması için aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;
• Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks Grubu kurulmuştur. Bu grup yerel iş ortaklıklarının belirlenmesi kriterlerini ve izleme süreçlerini belirlemiş ve çalışmalarına başlanmıştır.
• Bartın’daki çalışmalar için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği alınmıştır.
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PAN PARKS SERTİFİKASI ALIRSA;
• Küre Dağları Milli Parkının sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin önemi daha iyi algılanabilecek ve küresel düzeyde korunmasına katkı sağlanmış olacaktır.
• Korunan alan çevresinde yaşayan yöre insanın ekoturizm faaliyetleri ile alternatif gelir kaynağı oluşturmasına uluslararası düzeyde katkı sağlanmış olacaktır.
• Türkiye için doğa koruma alanında prestij sağlanmış olacaktır.
• Türkiye’de diğer korunan alanlara örnek oluşturacaktır.
• Özellikle korunan alanlarda ve yakın çevresinde uluslararası düzeyde sürdürülebilir turizm gelişimine örnek oluşturacaktır.
• Geleneksel kültür ve mimarinin korunması önem kazanacaktır.
• Yöredeki işletmelerin belirli standartlarda ürün ve hizmet vermesi sağlanacaktır.
• Uluslararası tanıtımlar ve önemli turizm destinasyonları içinde yer alması sonucunda yöreye gelen yabancı turist sayısında artış olacaktır.