KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PAN PARKS GRUBU KURULDU

Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Küre Dağları Milli Parkı Avrupa’da seçkin korunan alanları simgeleyen PAN Parks sertifikasını almaya hak kazanma yolunda son kriterin yerine getirilmesi için uygulama sürecini başlattı. PAN Parks kriterlerinin sonuncusu olan “Kriter 5: Yerel ortaklıklar” uygulamaların başlaması için “Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks Grubu” 31 Mart 2012 tarihinde Bartın’ın Ulus ilçesinde kuruluş toplantısını yaptı.
Toplantıda şu kararlar alındı:
- Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesindeki ilçeleri ve Milli Park Müdürlüğü’nü temsil eden kişilerden oluşan Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks Grubu kurucu üyeleri Umman Dede (Milli Park Müdürü), İsmail Menteş (Pınarbaşı, Azdavay temsilcisi), Işıl Işık (Amasra, Kurucaşile temsilcisi), Galip Arslan (Ulus, Arıt temsilcisi) ve Uğur Gürsoy (Cide, Şenpazar temsilcisi) olarak belirlendi.
- PAN Parks grubunun görevleri, çalışma esas ve usulleri belirlenerek üzerinde anlaşmaya varıldı.
- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Küre Dağları Milli Parkı’nın PAN Parks Alan Rehberi Oluşturulması Projesi” kapsamında geliştirilen kalite standartları temel alınarak Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks yerel iş ortakları kalite standartları oluşturuldu.
- Bu standartlar çerçevesinde potansiyel yerel iş ortakları belirlendi.
- PAN Parks Grup üyelerinin temsilci oldukları bölgelerde 7-10 kişiden oluşan bölgesel çalışma grupları oluşturulması kararlaştırıldı.