KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PAN PARKS AĞININ ÜYESİ OLDU

Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Küre Dağları Milli Parkı Avrupa’da seçkin korunan alanları simgeleyen PAN Parks sertifikasını almaya hak kazandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı için, Türkiye’nin ilk PAN Parks adayı milli parkı olarak 2006 yılında çalışmalar başladı. 2006’dan bu yana devam eden bu adaylık süreci 17 – 21 Nisan 2012 tarihleri arasında uluslararası bağımsız denetmenler tarafından yapılan çalışmalar ile sona erdi.
Denetmenler alanda bugüne kadar yapılan çalışmalarla sertifika konusunda bir hayli yol alındığını belirtti. Küre Dağları Milli Parkı’nın yabanıllığı, sürdürülebilir turizm potansiyeli ile yöre halkı ve kamu kurumlarının koruma ve sürdürülebilir turizm uygulama süreçlerine etkin katılımlarından oldukça etkilenerek oluşturdukları olumlu görüş içeren raporlarını PAN Parks Vakfı Yönetim Kurulu’na sundular. PAN Parks Yönetim Kurulu 23 Nisan 2012 tarihinde yaptığı toplantı ile Küre Dağları Milli Parkı’nın PAN Parks ağına katılımını onayladı. Bu karar ile Küre Dağları Milli Parkı Türkiye’deki ilk, Avrupa’da ise PAN Parks sertifikalı 13. korunan alan oldu.
PAN Parks Nedir?
PAN Parks (Korunan Alanlar Ağı Parkları), Avrupa’ya özgü, bağımsız bir korunan alan sertifikalandırma sistemidir. Bir korunan alanda sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi yoluyla tabiatın daha iyi korunmasını sağlamayı amaçlıyor. PAN Parks logosu Avrupa’da milli parklar için hem doğal değerler hem de sürdürülebilir turizm açısından bir seçkinliğin işareti. Bir korunan alanın PAN Parks sertifikası alabilmesi için aşağıdaki 5 kritere sahip olması gerekiyor:
Kriter 1 - Zengin doğal miras: Korunan alan içinde en az 10.000 hektar yabanıl alanın varlığı.
Kriter 2 - Doğa Yönetimi: Korunan alanın yönetim planının olması.
Kriter 3 - Ziyaretçi Yönetimi: Korunan alanın ziyaretçi yönetim planının olması.
Kriter 4 - Sürdürülebilir Turizm Stratejisi: PAN Parks bölgesi için sürdürülebilir turizm gelişme stratejisinin olması.
Kriter 5 – Yöresel ortaklıklar: Bölgede belirli kriterler çerçevesinde çalışan yerel işletmeler ve korunan alan yönetimi arasında yerel iş ortaklıklarının kurulması.
PAN Parks sertifikası ülkemize neler getirecek?
- Küre Dağları Milli Parkı’nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin önemi daha iyi algılanacak ve küresel düzeyde korunmasına katkı sağlanacak.
- Korunan alan çevresinde yaşayan yöre halkının sürdürülebilir turizm faaliyetleri ile alternatif gelir kaynağı oluşturmasına uluslararası düzeyde katkı sağlanacak.
- Türkiye’nin doğa koruma alanında uluslararası prestiji artacak.
- Küre Dağları Milli Parkı doğa koruma, alan ve ziyaretçi yönetimi ile korunan alanlarda ve yakın çevresinde uluslararası düzeyde sürdürülebilir turizm gelişimi konularında Türkiye’de diğer korunan alanlara örnek olacak.
- Bölgede kültürel değerlerin ve geleneksel mimarinin korunması önem kazanacak.
- Yöredeki işletmelerin belirli standartlarda ürün geliştirilmesi ve hizmet vermesi sağlanacak.
- Uluslararası tanıtımlar ve önemli turizm hedefleri/oluşumları içinde yer alması sonucunda yöreye gelen yabancı turist sayısında zaman içinde artış olacak.
Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi" Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ortaklığında 2008 yılından beri Küre Dağları Milli Parkı’nda uygulanıyor. Küre Dağları Milli Parkı’nda uygulanan proje ile Milli Park ve çevresinin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve turizm ile yeşil ekonomi süreçlerine örnek bir model geliştirilmiş ve bu model diğer orman sıcak noktaları ve Türkiye’nin korunan alanlar ağı için örnek oluşturulmuştur.