HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI ÖRNEK UYGULAMALAR PROGRAMI BAŞLIYOR

“Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi “ kapsamında Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinde doğa koruma, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, sürdürülebilir turizm uygulamalarında başarılı örnekler oluşturmayı amaçlayan “Örnek Uygulamalar Programı” başladı. Kastamonu ve Bartın yöresinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen 5 proje teklifi “Örnek Uygulamalar Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilerek kabul edildi ve her biri 8 ay sürecek olan 5 proje uygulaması başlatıldı.
ÖRNEK UYGULAMALAR PROGRAMI PROJELERİ
1. Elektrikli Çit İle Tarımsal Üretim Alanlarının Korunması Projesi
Proje Yürütücüsü: Bartın ve Çevresinde Yaşayan Uluslular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Proje Ortakları: S.S. Ağaköy Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Dizlermezeci-Sarıderesi-Elvanlar-Paşalılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kurucaşile EkoTurizm ve Eko Tarım Derneği, S.S. Yukarıdere Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi, S.S. Arıt Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Proje Özeti: “Elektrikli Çit İle Tarımsal Üretim Alanlarının Korunması Projesi” Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinin Bartın bölümünde insan ve yaban hayvanları çatışmalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu proje ile tarımsal üretim alanları ile arıcılık yapılacak alanlar yaban hayvanları zararlarına karşı korunurken yaban hayvanlarının zarar görmesi de engellenecektir. Yaban hayatına zarar vermeden tarımsal üretimin ve arıcılığın devamlılığının sağlanması için 300 dekarlık tarımsal alan elektrikli çitlerle çevrilerek korunacaktır ve bunun sonucunda 40 tarımsal işletmenin tarımsal üretim alanını koruma masrafı %40 oranında düşecektir.
2. Eko Turizm Tabanlı Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi Projesi
Proje Yürütücüsü: Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (DrahnaDer)
Proje Destekçileri: Ulus İlçesi Aşağıçerçi Köyü Kalkındırma -Güzelleştirme Ortak Mallarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Kurucaşile Eko Turizm ve Eko Tarım Derneği
Proje Özeti: “Eko Turizm Tabanlı Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi Projesi” Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde yer alan Bartın köylerinde eko turizm faaliyetlerini ve ev pansiyonculuğunu geliştirilmeyi amaçlamaktadır. Proje sonunda gerekli eğitim ve donanım sağlanarak 15 hanenin ev pansiyonculuğu yapmaya başlayacak kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir.
3. Tarımsal Ürün Pazarlamasının İyileştirilmesi Projesi
Proje Yürütücüsü: Ulus İlçesi Aşağıçerçi Köyü Kalkındırma-Güzelleştirme Ortak Mallarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Proje Ortakları: Kurucaşile Eko Turizm ve Eko Tarım Derneği, Ulus Tarım İlçe Müdürlüğü, Arıt Belediyesi, Ulus Belediyesi
Proje Özeti: “Tarımsal Pazarlamanın İyileştirilmesi Projesi” pazarlarda kadınların tarımsal ve el emeği ürünlerini daha uygun koşullarda pazarlamasına imkan sağlayacak ürün satış stantlarının yapılmasını amaçlamaktadır. Böylece yöre kadınları, pazarlarda ürünlerini daha iyi şartlarda satabileceklerdir. Stantlar ayrıca Küre Dağları Milli Parkı’nın tanıtımına da katkı sağlayacaktır.
4. Keten İşlemeciliğinin Desteklenmesi Projesi
Proje Yürütücüsü: Bartın ve Çevresinde Yaşayan Uluslular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Proje Destekçileri: Ulus İlçesi Aşağıçerçi Köyü Kalkındırma-Güzelleştirme Ortak Mallarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Bartın Tarım İl Müdürlüğü, Ulus Tarım Kredi Kooperatifi, Ulus Halk Eğitim Müdürlüğü
Proje Özeti : “Keten İşlemenin Desteklenmesi Projesi”, Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde katma değeri yüksek tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Ulus ilçesine bağlı Hoca Köy’de üretimi yapılan ketenin yörede işlenerek katma değerinin artması desteklenecektir.
5. Geleneksel Kültürün Korunması ve Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi Projesi
Proje Yürütücüsü:Küre Dağları Eko Turizm Derneği
Proje Ortakları: Azdavay Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Azdavay Kaymakamlığı, Pınarbaşı Kaymakamlığı
Proje Destekçileri: KEKOOP (Küre Dağları Eko Turizm Geliştirme Kooperatifi), Kastamonu Kooperatifler Birliği, Kastamonu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Proje Özeti: “Geleneksel Kültürün Korunması ve Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi Projesi” Küre Dağları Milli Parkı Kastamonu ili tampon bölgesinde yer alan Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yöre kadınlarının halen kullandıkları yöresel kıyafetlerin kültürel bir değer olarak korunmasını ve kadın emeğinin değerlendirilerek kadınlara alternatif gelir kaynağı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu proje, yöresel kıyafetli oyuncak bebeklerin ve yöresel kıyafetlerden esinlenerek yeni aksesuar tasarımlarının geliştirilmesini; bu tasarımların yöre kadınları tarafından üretilmesi için kurslar düzenlenmesini ve ürünlerin tanıtılmasını hedeflemektedir.