KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatının kuruluş ve görevlerine dair Usul ve Esasları yayınlanarak Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Bartın ilinde kuruldu. GEF destekli "Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında yapılan Küre Dağları Milli Parkı yönetiminin güçlendirilmesi çalışmalarıyla Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü’nün kurulma süreci tamamlandı. Milli Parkın daha iyi yönetilmesi için Milli Park Müdürlüğünün kurulmasıyla, Türkiye’den PAN Parks ağına katılmaya ilk aday olan Küre Dağları Milli Parkı’nın PAN Parks sertifikası alması sürecinde önemli bir adım daha atılmış oldu. Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü’nün teşkilat yapısının oluşturulması ve görev tanımlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.