Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı
Ilgarini Mağarası Yürüyüş Yolu Tamamlandı

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI DENEYİMİ HOLLANDA’DA ANLATILDI

Küre Dağları Milli Parkı deneyimi 4. Ekosistem Hizmetleri Ortaklığı 2011 Konferansı’nda sunuldu. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletler Vermont Üniversitesi tarafından tanıtılan ve Hollanda Wageningen Üniversitesi tarafından eşgüdümü sağlanan “Ekosistem Hizmetleri Ortaklığı”nın 4. Konferansı, Hollanda’nın Wageningen şehrinde gerçekleştiriliyor. Bu yılki temanın “Ekosistem Hizmetleri: Bilim ve Deneyimin Bütünleştirilmesi” olarak belirlendiği Konferansa, dünyanın dört bir yanından 300’den fazla bilim insanı, uzman, kamu kuruluşu temsilcileri ve uygulayıcılar katılıyor.
Türkiye’den, WWF-Türkiye’nin Doğa Koruma Yönetmenlerinden Başak Avcıoğlu’nun katıldığı Konferansta, ekosistem hizmetleri üzerine Küre Dağları Milli Parkı’nda yapılan uygulama katılımcılarla paylaşıldı.WWF’nin “Yaşayan bir Dünya için Korunan Alanlar Programı” kapsamında geliştirilen Korunan Alan Faydalarının Değerlendirilmesi Aracı’nın, Küre Dağları Milli Parkı’ndaki uygulaması GEF destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” ortaklığında WWF uzmanlarınca 2009 yılında yapılmıştı. Değerlendirme sonucunda elde edilen çıktılar, milli parkta sürdürülebilir finansman ve iş planı hazırlama sürecinde, ekonomik değerlemesi yapılan ekosistem hizmetlerinin belirlenmesinde temel oluşturmuştur. Ekosistem hizmetleri konusunda iletişimi, eşgüdümü ve işbirliğini geliştirmek ve uzmanlar ile kurumlar arasında güçlü bağların kurulması amaçlarıyla kurulan Ekosistem Hizmetleri Ortaklığı’nın 4. Konferansı, 7 Ekim tarihine kadar devam edecek.