KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI ÇALIŞMALARI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU NDA

Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ile GEF destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” çalışmaları 22 – 23 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu”nda etki olarak anlatılıyor. Birleşmiş Milletler 2011 – 2020 Biyoçeşitlilik Onyılı ve 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen sempozyumda Küre Dağları Milli Parkı çalışmaları bir sözlü sunum ve üç poster sunum ile anlatılıyor. Sunumların yanı sıra Küre Dağları Milli Parkı Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü standında etkin olarak tanıtılıyor.