KÜRE DAĞLARI MİLİ PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI ONAYLANDI

Küresel Çevre Fonu destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarla hazırlanan Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı ilgili kurumların olumlu görüşleri alınarak 3 Aralık 2012 tarihinde Doğa Koruma ve Mili parklar Genel Müdürü Sayın Ahmet Özyanık tarafından onaylandı ve plan yürürlüğe girdi. Milli parkın etkin yönetimi için en önemli araçlardan biri olan Uzun Devreli Gelişme Planı ile birlikte “Ziyaretçi Yönetim Planı”, “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı” ve “Sürdürülebilir Turizm Gelişim Stratejisi” gibi alt plan ve stratejiler de uygulamaya konuldu.