KÖY TASARIM REHBERLERİNİN ÜRETİLMESİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümü'nde “Ekoturizm Potansiyeli Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi” Projesi Hayata Geçiyor Bartın Üniversitesi ve Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen “Küre Dağları Bartın Bölümü'nde “Ekoturizm Potansiyeli Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi” projesi hayata geçiyor. Bu proje ile, Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın İli sınırları içinde kalan tampon bölgesinin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerlerinin (doğal ve kültürel değerler) korunmasının sağlaması, sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin görünürlüğünün artırılması, bölgede yer alan köylerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, bölgedeki ekoturizm olanaklarının belirlenerek ekoturizm potansiyeli yüksek köyleri tespit etmeyi, ekoturizm potansiyeli yüksek köylerin ekoturizm aktivitelerini geliştirmek ve planlamak için köy tasarım rehberleri oluşturmak amaçlanmaktadır.
Projenin amaçları arasında bulunan "köy tasarım rehberleri" ve "köy eylem planları" ülkemizde ekoturizm aktiviteleri, kırsal sektörlerin çesitliliği ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında yönlendirici olabilecek niteliktedir. Avrupa'da uygulanan "köy tasarım rehberleri" yerel otoritenin tasarım ve planlama yaklaşımlarının, bölgesel ve yerel ölçekte olması gerektiğini ortaya koymustur. Köy tasarım rehberleri, gelişmenin köy yerleşimi ile nasıl uyum içinde gerçekleşeceğini gösteren, genellikle köy halkı tarafından hazırlanan danışma dökümanları olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek projenin sonuçlarından bazıları şu şekilde olacaktır: a. Köy kimlikleri/karakteri belirlenecek. b. Ekoturizm potansiyeli yüksek köyler belirlenerek, bölgedeki tüm köyler için ekoturizm yönetim modeli oluşturulacak. c. Ekoturizm potansiyeli kapsamında köy tasarım rehberleri ve köy eylem planları geliştirilecek. d. Milli park farkındalığının artması ile milli park üzerindeki baskılar azaltılacak. e. Yerel halka milli parktan yararlanma yolları gösterilecek. f. Türkiye'de milli parklarda "ekoturizm yönetim modeli" bir örnek alan kapsamında geliştirilmiş olunacaktır.