HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

KORUNAN ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMANI KİTABI TÜRKÇE YE ÇEVRİLEREK BASILDI

IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) tarafından 2000 yılında basılan ve 2006’da güncellenen “Korunan Alanların Sürdürülebilir Finansmanı: Güçlükler ve Seçenekler Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme” kitabının Türkçe’si yayınlandı. Kitap, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2010 Biyolojik Çeşitlilik Yılı kutlamaları kapsamında WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından Türkçe’ye çevrildi. MAVA Fonu tarafından desteklenen “Yaşayan Bir Gezegen için Korunan Alanlar Programı”nın maddi desteği; Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Çevre ve Orman Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Türkçe olarak basılan yayın Lucy Emerton, Joshua Bishop ve Lee Thomas tarafından hazırlandı.