HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

KORUNAN ALANLARDA ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Korunan Alanlarda Orman Ekosistemlerinin Koruma Amaçlı Yönetimi İçin Orman Amenajman Planı Usul ve Esasları Belirleme Çalıştayı” Kızılcahamam’da, 28-29 Nisan 2011 tarihleri arasında “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştay Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü merkezi teşkilatı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden toplam 12 uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlama deneyimleri, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Uzun Devreli Gelişme Planı ve orman ekosistemlerinin planlama ve yönetim deneyimleri ilgili uzmanlar tarafından paylaşıldı; yapılan tartışmalar sonucunda korunan alanlarda orman ekosistemlerinin koruma amaçlı yönetimi için ilkeler geliştirildiğ ve planlama süreci tanımlandı.