HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

KORUNAN ALANLARDA HIZLI DEĞERLENDİRME VE ÖNCELİKLENDİRME RAPORU YAYINLANDI

Türkiye’deki milli parklardaki ilerlemenin görülmesine yönelik ikinci RAPPAM Çalıştayı 3-6 Mart 2009 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen “PIMS 1988: Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” ile WWF Yaşayan bir Gezegen için Korunan Alanlar Programı kapsamında WWF Tuna ve Karpatlar Program Ofisi teknik desteği ve WWF-Türkiye ile Çevre ve Orman Bakanlığı finansmanıyla düzenlendi. 40 milli park ve 30 tabiat parkını kapsayan çalıştaya 41 farklı ilden toplam 108 kişi katıldı. Çalıştayın sonucunda, korunan alanlara yönelik baskı ve tehditler, korunan alanlar sisteminin güçlü ve zayıf yönleri, öncelikli çalışılması gereken alanlar belirlenerek öneriler geliştirildi.
RAPPAM yöntemi 2005 yılında ilk olarak Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi kapsamında yapılmıştı. WWF Türkiye işbirliği ve WWF International uzmanlığında düzenlenen ve merkez ve taşra teşkilatındaki korunan alan yöneticileri, ilgili kamu kurumu, sivil toplum kurulusu temsilcileri, akademisyenler ve yöre halkından oluşan 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Türkiye’nin 33 milli parkı değerlendirilmişti.
RAPPAM YÖNTEMİ:
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Korunan Alanlar İş Programı’na göre korunan alan yönetiminde minimum standartlar ve iyi uygulamaların geliştirilmesi, alanlarda yönetim etkinliğinin değerlendirilmesiyle ilgili yapıların oluşturulması ve uygulanması, korunan alanlar ve sahip oldukları biyolojik çeşitliliğin mevcut durumu ve gidişatın izlenmesi gerekiyor. Korunan alanların yönetim etkinliğini değerlendirmek ve eksikleri tanımlayarak yöneticilere destek olmak amacıyla Dünya Bankası ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Korunan alanlarda hızlı değerlendirme ve önceliklendirme yöntemini (RAPPAM) geliştirdi. RAPPAM yöntemi karar vericilerin belirli bir ülkedeki ya da bölgedeki korunan alanların mevcut yönetiminde kaydedilen ilerlemeyi hızlı bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlayan bir araç olma özelliği taşıyor. 2005 yılı Raporuyla karşılaştırmalı veriler içeren 2009 Korunan Alanlarda Hızlı Değerlendirme ve Önceliklendirme (RAPPAM) Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.