HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

KORUNAN ALANLAR İŞ PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKÇE YE ÇEVRİLEREK YAYIMLANDI

Küresel düzeyde etkin bir korunan alan sistemine sahip olmak ve dünya üzerindeki doğal ekosistemlerin, habitatların ve türlerin bütünüyle korunabilmesi için küresel düzeyde kabul edilen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde “Korunan Alanlar İş Programı”nı hayata geçirmeye yardımcı olmaya yönelik hazırlanan bu kılavuz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası, IUCN, UNEP, WWF gibi dünyanın korunan alanlarla ilgili önemli kurum ve kuruluşları ile çok sayıda uzmanın katılımıyla hazırlandı.
Kılavuz, GEF (Küresel Çevre Fonu) tarafından desteklenen “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi” Projesinin ortakları olan T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve WWF-Türkiye’nin ortak çalışması olarak MAVA Fonu ve Toyotasa Toyota-Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin maddi desteğiyle WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Türkçe’ye çevrilerek basıldı.
Korunan alanlarla ilgili politikaları geliştiren resmi yetkililere, korunan alan yöneticilerine, sivil toplum kuruluşları, yerel topluluklar gibi kendilerini bu konuya adamış olan herkese, İş Programı’nda yer alan hedeflere ulaşabilmek için gösterecekleri çabalarda yardımcı olmayı amaçlayan kılavuz,iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, özetle, korunan alanların önemi ve işlevleri ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin gerekleri ele alınırken ikinci bölümde İş Programı’nda tanımlanan faaliyetlerin yerine getirilmesi konusunda yol gösteriliyor. Korunan Alanlar İş Programı metni, dokümanın sonunda ek olarak yer alıyor .