KDMP DE ALAN KILAVUZLUĞU UYGULAMASI BAŞLADI

2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 28 Mart 2006 tarihinde çıkarılan “Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” gereği Bölge Müdürlüğümüz Küre Dağları Milli Parkının sahip olduğu doğal değerlerinin yerli ve yabancı ziyaretçilere doğru aktarılması ve korunan alana gelen ziyaretçilerin yönlendirilmelerinin sağlanması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğümüz Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü tarafından 05-30 Kasım 2012 tarihlerinde Kastamonu İli Cide ve Pınarbaşı İlçelerinde ve Bartın İli’nde “Sertifikalı Alan Kılavuzluğu Eğitimi” düzenlenmiş, 30 dan fazla akademisyen, uzman vb. eğitmen tarafından 3 ayrı yerde (Bartın, Cide, Pınarbaşı) aynı anda eğitim verilmiş, yöre halkından eğitimi başarı ile tamamlayan 65 kişi sertifikalarını alarak alan kılavuzu olmaya hak kazanmıştır.
Bartın ve Kastamonu sınırları içindeki toplam 37 bin hektar alanı kapsayan, eşsiz güzellikte yüksek peyzaj değerlerine sahip olan ve Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) Sertifikasına sahip Küre Dağları Milli Parkı’na gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere, artık yöreyi bilen alan kılavuzları rehberlik yapmaktadır.