HABER GALERİ
HABER GALERİ

GELENEKSEL EL SANATLARI DERNEĞİNE ZİYARET

Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü’nce 25.03.2015 tarihinde Bartın Geleneksel El Sanatları Derneğine ziyaret gerçekleştirildi. Küre Dağları Milli parkı Tampon Bölgesinde yer alan yerleşim yerleri ekoturizm kaynaklarının belirlenmesi, geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Bartın ilinde Kaybolmaya yüz tutmuş mısır koçanından hasır ve sepet örme işinin son temsilcilerinden Pembe BENSİZ ile Miili Park mühendisleri görüştüler. Pembe BENSİZ Küre Dağları Milli Park Müdürlüğünce ekoturizm kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında yer almak istediğini belirterek milli park tampon bölgesinde yer alan yerleşim yerlerindeki gençlerimize öğretmek istediğini belirtti. Milli Park Müdürü Ahat DELİORMAN Bilindiği gibi Ekoturizm, doğa seyahatine dayanan ancak sürdürülebilirlik ilkesini de içeren bir turizm sektörüdür. Ekoturizm 1990’lı yıllardan bu yana turizm endüstrisi içinde hızla gelişen bir sektör olarak dikkat çekmektedir.
Özellikle uluslararası turizm talebinin yapısındaki değişiklikler, artan eğitim seviyeleri, çevre konularına karşı artan ilgi ve bilinç ekoturizm seyahatlerine olan talebi artırmaktadır. Ekoturizmin küresel öneminin tanınması için Birleşmiş Milletler 2002 yılını ‘Uluslararası Ekoturizm Yılı’ olarak ilan etmiştir. 2011 yılı ise BM’in sürdürülebilir kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma yolunda ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunmasının önemini vurgulamak, farkındalığı artırmak için ‘Uluslararası Orman Yılı’ ilan edilmiştir. Küre Dağları Milli Park Müdürlüğümüz ekoturizm kaynaklarının geliştirilmesi iyileştirilmesi yönünde çalışmalarına devam etmektedir dedi.