DOĞAL ÇÖZÜMLER KİTABI TÜRKÇE DE

Türkiye’de korunan alanlar ve iklim değişikliği konusunda ulusal stratejisinin ilk eylemlerinden biri olarak dünyada bu konuda ana kaynak kitap olan “Doğal Çözümler” kitabı Türkçe olarak basıldı. Doğal Çözümler kitabı, 16-19 Kasım 2009 tarihinde Granada’da (İspanya) düzenlenen ve proje yönetim birimimizden uzmanlarımızın da katılım sağladığı “Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Granada Dünya Zirvesi”nde tüm dünyaya duyurulmuştu. Korunan alanların, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede ve sera gazı salımınlarını azaltmadaki rollerine ilişkin olarak; IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS, Dünya Bankası ve WWF işbirliğinde İngilizce olarak hazırlanan “Doğal Çözümler” kitabın Türkçesi proje ortağımız WWF-Türkiye tarafından basıldı.
Kitap, WWF Yaşayan bir Dünya için Korunan Alanlar Programı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; GEF Küçük Destek Programı (SGP) ve MAVA Vakfı’nın maddi katkısı ve Görsel Sanatlar Matbaacılık’ın desteğiyle basılmıştır.