HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

BOZ AYI FOTOKAPANLARA TAKILDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Sinop 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı’nda, “Küre Dağları Milli Parkının Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi” kapsamında yürütülen Bartın’ın Arıt bölgesinde başlatılan yaban hayatı izleme çalışmaları neticesinde Boz ayı (Ursus arctos), fotokapanlarla görüntülendi. Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman; Boz ayı (Ursus arctos), dünya’da en geniş yayılışa sahip karasal memeli türlerinden biridir. Batılı dillerde kahverengi ayı olarak bilinen Ursus arctos'a, Türkiye'deki bireyler biraz daha açık renk olduğundan ötürü "toprak rengi" anlamında “Boz Ayı” denilmektedir. Milli Park ımızın Ülkemizde geçmişte yaygın olarak bulunan boz ayılar, artık yoğun olarak Kuzey Anadolu ılıman ormanları ve Doğu Anadolu’da bulunmakta, çok az sayıda da Akdeniz ormanlarında görülmektedir. Boz ayının dünyadaki popülasyonu iyi durumdadır ancak ülkemizde başta doğal alanların tahribatı ve şehirleşme sonucunda yaşam alanlarının daralması ve kaçak avlanma nedeniyle kimi yerlerde tehdit altındadır. Türkiye’deki bozayı popülasyonu tahmin edildiği gibi yüksek değildir, uzmanların görüşüne göre bu rakam, tüm Türkiye’de 3000 bireyin altındadır dedi. Bilimsel olarak da boz ayılar, tüm dünyada sağlıklı bir ekosistemin göstergesi olan en önemli canlılar arasında sayılmakta ve boz ayıların korunması diğer birçok yaban hayatı türünün de varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. Türkiye, taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi”yle boz ayıların korunmasını taahhüt etmiştir. Ayrıca boz ayılar, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler arasındadır. Türkiye’de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nca oluşturulan Merkez Av Komisyonu kararlarına göre koruma altında olan bir türdür. Türkiye’de doğal alanların tahribinin hızla devam etmesi, yaşam alanları daralan hayvanlar ile insanlar arasındaki çatışmayı giderek arttırmaktadır. Başta şehirleşme olmak üzere kentlerin doğal alanlara doğru genişlemesi, turizm yapılaşması, korunan alanlardaki insan ve yatırım baskısı gibi pek çok faaliyet yaban hayvanlarının beslenme ve yaşam alanlarını tahrip etmekte ve insanlar ile daha sık karşılaşmalarına neden olmakta olduğunu belirten Ahat DELİORMAN Küre Dağları Milli Parkında Yaban hayvanlarını korumak ve ayı gibi türlerde insanların yaşadığı bölgelerde çatışmayı azaltmak için çok yönlü çözümlerin geliştirilmesi için gayret göstermekteyiz. Milli Park Tampon bölgemizde yaşayan halkımızdan yaban hayvanlarına karşı daha hassas davranmalarını ve bizlere yardım etmelerini bekliyoruz dedi.