HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

BİLGİLENDİRME YÖNLENDİRME VE İKAZ LEVHA YERLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planında öngörüldüğü üzere Milli Park Müdürlüğü' müzce Milli Parka gelen ziyaretçilere, gerekli yönlendirmenin ve bilgilendirmenin yapılabilmesi, algılanabilirliğinin arttırılması amacıyla alana girişlerde ve karayolu kenarlarında, alanın çevresinde yer alan ilçe ve beldelerde, planda öngörülen faaliyetlerin ilişkili olduğu köy ve mahalle yerleşkelerinde  bilgilendirme ,yönlendirme ve ikaz levha yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor.
Bu Kapsamda Bartın ve Kastamonu illerimizde gerek alan içerisinde gerekse alan dışındaki belli noktalarda bilgilendirme ve yönlendirme panoları/tabelaları yapılması alanın tanıtımı ve ulaşılabilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.