HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

2010 ILGAZ DAĞI VE KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKLARINDA EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ

Eğitim teorik ve uygulamalı şekilde gerçekleştirilecektir. Katılımcı, uygulamaya dayalı, sınırlı ölçüde teorik, sorgulayıcı, neden-sonuç ilişkisi kurmayı amaçlayan, doğa merkezli ve çalıştay / atölye esasına dayalı bir yöntem izlenecektir. Derslerde; doğadaki süreçler, ekosistemler, insan – doğa ilişkisi, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, kültür ve doğa, ekoturizm, biyolojik çeşitlilik, orman ekosistemleri, iklim değişikliliği, çevre kirliliği tartışılacaktır. Doğa – insan ilişkisinde inovasyon oluşturmaya çalışılacak ve katılımcılardan belirli çıktılar talep edilecektir.